Hra na fagot

Motto: "Křídlo, eso, k tomu hůl, pořád je toho jen půl. Přidám komín, půlku bot, můžu hráti na fagot."

Fagot

Fagot je dechový dřevěný nástroj se strojkem z dvojitého třtinového plátku. Vznikl v Itálii v 16. století, jeho předchůdci jsou basový pumort, raket a dulcian. Název pochází z italského slova fogotto, tj. svazek, otep. Vyrábí se nejčastěji z javorového dřeva a je největší ze skupiny dřevěných dechových nástrojů.

Co žák během studia dokáže a získá ?

  1. První krůčky k osvojení hudebních návyků může získat hrou na zobcovou flétnu.
  2. V první řadě se naučí správně manipulovat s nástrojem a především se strojkem, bez kterého nelze vytvořit tón.
  3. Osvojí si správné držení nástroje, naučí se pracovat s dechem a tvořit tón. Počáteční zvuky přemění na tóny, které jsou schopny vyjádřit nejrůznější nálady.
  4. Zahraje jednoduché krátké písničky a skladbičky, které postupně nahradí delší a složitější skladby. Dále zdokonalí techniku hry.
  5. Zúčastní se veřejných vystoupení pro rodiče, tematických koncertů, interních a třídních besídek. Postupně se zapojí ke hře v komorních uskupeních a symfonickém orchestru.

Co budete potřebovat?

Fagot lze pro začátek od školy zapůjčit, důležitá je konzultace s učitelem. Dále je potřeba míti odvahu, trpělivost a chuť investovat svůj čas. Po 1 roce je ale vlastní nástroj podmínkou.

Pozn.: Než se žák seznámí s fagotem, obvykle absolvuje přípravné studium na zobcovou flétnu v trvání 1-2 let, dle míry nadání a fyzických dispozic.