O škole

Základní umělecká škola Sinfonie sídlí v krásném městě Hluboká nad Vltavou s dobrým autobusovým spojením z Českých Budějovic a okolí.

Hudební, taneční a literárně dramatická výuka je určena pro děti od pěti let.

Disponujeme aprobovanými a nadšenými pedagogy, kteří budou přistupovat k vašim dětem respektujícím a přátelským způsobem.

Je v našem zájmu ukázat kvalitu ZUŠ Sinfonie, a proto je možné být přítomen výuce při ukázkové hodině.

Klademe důraz na komunikaci mezi pedagogem a rodičem, děti jsou pro nás na prvním místě.

Nabídku hudebních nástrojů naleznete v záložce Studijní obory. Ke každému hudebnímu nástroji je přidružena výuka hudební nauky, ve které se naučí rytmických dovedností, teoretických znalostí v oblasti harmonie nebo dějin hudby.

Proč studovat právě u nás?

V ZUŠ Sinfonie mohou děti začít studovat po završení 5 let svého věku a to v oboru hudebním a tanečním. V pedagogickém týmu jsou aprobovaní, zkušení a plně aktivní učitelé z oblasti umění, kteří jsou připraveni vašim dětem předat praxí nabité zkušenosti a svým trpělivým a laskavým podáním je učit lásce k hudbě, tanci a divadlu. Délka studia všech oborů je v I. cyklu 7 let a délka studia II. cyklu jsou 4 roky. Oba cykly jsou pak zakončené absolventským vystoupením.

V naší škole vnímáme podstatu studia zejména v naplnění základních uměleckých dovedností a v přípravě žáků na praktické využití všech dostupných dovedností s využitím celé umělecké škály. Na straně jedné schopnost připravit žáky na budoucí studium v dalších umělecky či pedagogicky zaměřených školách (konzervatoře, vysoké školy pedagogické či umělecko-pedagogické), rovněž tak využití získaných dovedností v uměleckém životě (amatérské či poloprofesionální hudební, taneční a divadelní soubory, zájmové hudební činnosti), na straně druhé pak naučit žáky umět se orientovat ve světě umění a získat pro život tři základní znalosti a zkušenosti, které mohou být motivací předat je v dospělosti další generaci:

1. Láska k umělecké komunikaci
2. Schopnost osobnostně a sociálně komunikovat
3. Dovednost kulturní.

Možnosti v jednotlivých oblastech studia naleznete v naší nabídce Studijní obory.