Hudební nauka

Motto: "Řeč tónů – umění vnímat umění...teorie jde ruku v ruce s praxí."

Hudební nauka

Jen talent nestačí, hudební nadání umocníme i hudebním vzděláním...

Hudební nauka je povinnou součástí výuky na jakýkoliv hudební nástroj. Každý žák ji musí navštěvovat souběžně s výukou daného nástroje. Délka studia je 5 let.

Co žák během studia dokáže a získá ?

  1. Osvojí si hudební abecedu, notové písmo.
  2. Hravou formou procvičí rytmické hodnoty hravou (tělo, písně, Orffovy nástroje).
  3. Naučí se stupnice, intervaly, akordy – základ skladeb a písní, pozná dynamiku, tempo, melodické ozdoby – koření skladeb a písní.
  4. Zvládne orientaci v notovém zápise – píseň, skladba na papíře je jako šifra, kterou dokážeme rozluštit.
  5. Dokáže se orientovat ve vývoji a historii hudby, pozná nejvýznamnější hudební skladatele a jejich stěžejní díla.
  6. Teoretické znalosti hudební nauky využije v hodinách hry na hudební nástroj.

Co budete potřebovat?

Budete potřebovat pět linek, tužku a vlastní tělo.