Hra na housle

Motto: "Všechny struny máš, a tak to snad dáš!"

Housle

Housle jsou smyčcový nástroj se čtyřmi strunami laděnými v čistých kvintách: g, d1, a1, e2. Mají hlubokou tradici v evropské klasické hudbě a jejich dnešní podoba vznikla v 16. stol. Tehdy vyvinuli mistři houslaři dokonalý nástroj, na který se na rozdíl od většiny jiných hudebních nástrojů může hrát i několik staletí, aniž by se zhoršila jeho tónová kvalita. Housle jsou základem každého symfonického i komorního orchestru, většina skladatelů jim věnovala důležitou část svého díla a mnozí z nich také na housle aktivně hráli. Jako sólový nástroj mají housle obrovské výrazové možnosti.

Co žák během studia dokáže a získá ?

  1. Žák se naučí základní pohybové návyky, které potřebuje ke hře na nástroj, zároveň rozvine svojí muzikalitu, radost z muzicírování. Zahraje první jednoduché písně.
  2. Po získání elementárních znalostí pronikne dále do tajů houslové hry a naučí se interpretovat obtížnější skladby klasického i moderního charakteru.
  3. Kromě samotného studia techniky hry získá také povědomí o tom, jak hudba funguje a dokáže lépe realizovat své hudební představy.
  4. Studium hry na housle je pro dítě také osobnostním přínosem na rovině racionální a emocionální. Posílí sebevědomí, trpělivost, pracovitost, kreativitu, schopnost nasazení i týmové práce. Ať už se naučí hudbu hrát nebo poslouchat, významně jej to obohatí o další životní rozměr.
  5. Aktivně se zapojí do hudebního světa nejen ve škole, ale i na veřejnosti a najde si hudební oblast, která mu nejlépe vyhovuje. Zapojí se ke hře nejen sólově, ale i v různých komorních uskupeních nebo ve školním symfonickém orchestru.

Co budete potřebovat?

Podle fyzických dispozic dítěte je potřeba zvolit odpovídající velikost nástroje, který je možné zapůjčit pro začínající žáky v ZUŠ. Po 1 roce je ale vlastní nástroj podmínkou.