Hra na klavír

Motto: "Co slyšíš, to zahraješ !"

Klavír

Klavír se díky svému rozsahu a možnostem vícehlasé a dynamické hry bez zvláštních nároků na fyzické předpoklady hráče brzy stal nejrozšířenějším hudebním nástrojem s bohatou literaturou. Interpretovi nabídne široké možnosti uplatnění nejen v sólové hře, kdy je nástroj schopen potěšit posluchače bohatou strukturou skladby s jemnými odstíny zcela samostatně, ale je také nepostradatelným partnerem pro dechové a smyčcové nástroje i zpěváky a je součástí nejrůznějších komorních uskupení.

Hra na klavír přirozeně rozvíjí hudební představivost a intelekt, a pokud bude žák s chutí a svědomitostí překonávat obtíže, jež tento náročný nástroj provází, vložená energie se mu mnohokrát vrátí.

Co žák během studia dokáže a získá ?

  1. Získá schopnost objevit na klavíru jednoduchá říkadla a písně, které dobře zná.
  2. Naučí se pracovat s různými možnostmi nástroje, které dodávají už zpočátku jednoduchým písním krásnou barvu a proměňují jejich náladu.
  3. Zvládne čtení z not tak, aby si postupem času mohl žák vybrat jakoukoliv skladbu a sám se naučit její základy.
  4. Postupně zvládne rozšířit škálu hraných skladeb o náročnější kusy, s mohutnou dynamikou, s rychlou technikou i s vytříbeným stylem podle právě hraného stylového období.
  5. Seznámí se s různými styly skladeb s tím, že preferuje ty, které ho zaujmou. Dokáže zahrát klasické skladby předních skladatelů klavírní literatury, neboť jsou základními stavebními kameny. Nadšení žáci ale vždy stihnou i mnoho navíc.
  6. Klavírista potěší svým uměním na malých besídkách i velkých koncertech školy, může se zapojit do hry s jinými nástroji, spolupracovat se školním Big Bandem nebo dechovým orchestrem, pro zájemce je také pořádáno několik klavírních soutěží pro žáky ZUŠ celé republiky. Již za nedlouhou dobu studia si osvojí základní hudební principy, které mu umožní hudbu nejen interpretovat, ale i lépe vnímat. Brzy se začne zajímat, co všechno je schopen zahrát, hledat vlastní zdroje skladeb a hrát pro potěšení sobě i ostatním. Cílem je, aby k tomu všemu měl chuť a prostředky i poté, co opustí své učitele.

Co budete potřebovat?

Pro domácí cvičení je potřeba mít už v počátcích výuky klavír. Pro ty, kteří klavír nemají a váhají s investicí, existují společnosti, které nástroje pronajímají.

Před koupí se určitě poraďte s vyučujícím a hledejte vhodný kompromis.