Hra na lesní roh

Motto: "Když vydržíš, budeš umět něco výjimečného!"

Lesní roh

Lesní roh je dechový žesťový nástroj. Vznikl z loveckého rohu, který se převážně používal právě při loveckých příležitostech ve Francii. Později byl opatřen klapkami, díky kterým je schopen hrát celou chromatickou řadu tónů.

Co žák během studia dokáže a získá ?

  1. Zvládne základy správného dýchání, zahraje první tóny.
  2. Osvojí si správné nasazení tónu. Dokáže zahrát jednoduchou píseň, cvičení nebo skladbičku.
  3. Rozšíří svůj tónový rozsah a naučí se složitější techniky hry na nástroj.
  4. Dokáže zlepšit kvalitu tónu a vypěstuje intonační čistotu hry. Zvládne nastudovat stěžejní komorní nebo orchestrální party a rozvine pohotovost při hře z listu.
  5. Zúčastní se besídek, koncertů nebo soutěží. Zapojí se do školních kolektivních souborů (symfonický orchestr, dechový orchestr apod.). Sám se dokáže aktivně zapojit do kapel a souborů ve svém okolí.

Co budete potřebovat?

Do začátku je možné nástroj zapůjčit od školy. Důležité je mít chuť do práce, čas, trpělivost a vědomí, že nic nejde samo. Po 1 roce je ale vlastní nástroj podmínkou.