Hra na pozoun

Motto: "Však ty budeš tuze rád, že pozoun je tvůj kamarád."

Pozoun

Pozoun je žesťový tenorový nástroj, má temný až sametový zvuk. Tón na pozoun se vytváří pomocí nátrubku a mění se pomocí snižce, kterým se nota snižuje nebo zvyšuje. Proto se též tomuto nástroji říká snižcový pozoun.

Co žák během studia dokáže a získá ?

  1. Naučí se nasadit a ukončit tón, zahraje jednoduchou lidovou píseň.
  2. Zvládne správné žeberně - bránicové dýchání, zdokonalí správné a čisté nasazení tónu.
  3. Dokáže zahrát přednesové skladby různých slohových období. Rozvine pohotovost a sebedůvěru.
  4. Uplatní všechny dosud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje, zvládne nastudovat různé sólové, komorní i orchestrální party.
  5. Zúčastní se sólových vystoupení a zapojí se v komorních souborech různého složení nebo v tanečních, dechových či symfonických orchestrech.

Co budete potřebovat?

Po dohodě s učitelem lze nástroj od školy zapůjčit. Dále se Vám bude hodit notový stojan, chuť hrát, odhodlání najít si pravidelně k nástroji cestu a zamuzicírovat si. Po 1 roce je ale vlastní nástroj podmínkou

Pozn.: Pokud mladší žáci nemají fyzické dispozice pro hru na trombon, plní očekávané výstupy přípravného studia (1 - 2 roky) prostřednictvím přípravného nástroje, nejčastěji zobcové flétny.