Sólový zpěv

Motto: "Zpívat může každý, jen mít odvahu !"

Sólový zpěv

Zpěváci v historii plnili nejen roli uměleckou, ale také a zejména roli zábavní. Ve středověku byli zpěváci šiřiteli kultury a zpráv. Např. v tzv. jarmarečních či kramářských písních vyprávěli zpěváci skutečné příběhy a události. Písně byly a jsou obrazem jazykové kultury společnosti.

Populární zpěv je modernější odnoží sólového zpěvu, která se orientuje zejména na hudbu 20. a 21. století. Důraz je kladen na správné pěvecké návyky a stylové uchopení různých žánrů, jako např. lidová píseň, spirituál, jazz a swing, country, rock, folk, muzikál, populární hudba, apod.

Co žák během studia dokáže a získá ?

  1. Naučí se správnému dýchání, postoji a tvoření tónu, postupně zvládne rozšířit hlasový rozsah.
  2. Zlepší hlasovou intonaci i artikulaci, seznámí se jak s českými písněmi, tak se skladbami zahraničních autorů.
  3. Zlepší ovládání hlasu a zesílí tón pomocí dechu. Uvědoměle zkultivuje a vypracuje hlas.
  4. Zpívá písně různých stylů a žánrů, je veden k samostatnému hudebnímu projevu.
  5. Bude účinkovat na interní vystoupeních, koncertech, besídkách a pěveckých soutěžích. Dále má možnost zapojit se do pěveckých sborů na ZUŠ, hudebních skupin a kapel nebo si v rámci výuky vyzkoušet komorní zpěv.

Co budete potřebovat?

Žák potřebuje zdravý hlas a chuť zpívat.