Hra na tenor

Motto: "Není žádný hrozný teror, chceš-li naučit se hrát na tenor."

Tenor

Baskřídlovka neboli tenor je rohový dechový žesťový nástroj a je laděný o oktávu níž než znějící křídlovka. Je oválně stočený, takže vypadá jako malá tuba (můžeme se také potkat s označením tenorová tuba). Tenor je ve většině případů laděn v B, má jemný, líbivý zvuk. Tento nástroj je hojně uplatňován v dechových orchestrech, ale i jako nástroj sólový.

Co žák během studia dokáže a získá ?

  1. Pro začátek dokáže vytvořit jednotlivé tóny a udržet ladění.
  2. Naučí se zahrát krátké a jednoduché skladby.
  3. Zvládne rozšířit tónový rozsah nástroje a osvojí si prstovou techniku hry. Dokáže pohotově číst z listu.
  4. Rozvine techniku hry, kvalitu tónu a intonační čistotu. Zvládne samostatně nastudovat přednesovou skladbu.
  5. Získá motivaci pro účast na veřejných vystoupeních, koncertech, besídkách, soutěžích. Zapojí se do dechového orchestru, symfonického orchestru nebo Big bandu.

Co budete potřebovat?

Pro začátek lze tenor zapůjčit od školy. Po 1 roce je ale vlastní nástroj podmínkou. Lásku k nástroji, pevné nervy a trpělivost však musí každý najít sám v sobě.