Hra na trubku

Motto: "Dýchej a bzuč, ono to půjde!"

Trubka

Trubka je dechový žesťový nástroj, jehož dnešní podoba vznikla přibližně v 17. století. V dnešní době má široké uplatnění v orchestrech různého žánru - od populární hudby přes hudbu taneční, lidovou až k hudbě vážné.

Co žák během studia dokáže a získá ?

  1. Pro začátek dokáže vytvořit jednotlivé tóny a udržet ladění.
  2. Naučí se zahrát krátké a jednoduché skladby.
  3. Zvládne rozšířit tónový rozsah nástroje a osvojí si prstovou techniku hry. Dokáže pohotově číst z listu.
  4. Rozvine techniku hry, kvalitu tónu a intonační čistotu. Zvládne samostatně nastudovat přednesovou skladbu.
  5. Získá motivaci pro účast na veřejných vystoupeních, koncertech, besídkách, soutěžích. Zapojí se do dechového orchestru, symfonického orchestru nebo Big bandu.

Co budete potřebovat?

Pro začátek lze trubku zapůjčit od školy. Po 1 roce je ale vlastní nástroj podmínkou. Lásku k nástroji, pevné nervy a trpělivost však musí každý najít sám v sobě.