Hra na violoncello

Motto: "Kdyby se ti zachtělo, přijď si zahrát na cello..."

Violoncello

Violoncello patří do skupiny smyčcových nástrojů. Název je původem z italštiny violone piccolo a znamená malá basová viola. Violoncello má velké barevné zvukové možnosti, vydává hlubší, sametový tón a často je v některých polohách přirovnáván k lidskému hlasu. V praktickém životě je uplatňován sólově, ale je i nedílnou součástí komorních, smyčcových a symfonických orchestrů jak v klasické, tak i populární hudbě.

Co žák během studia dokáže a získá ?

  1. Seznámí se s hudebním nástrojem a hravou formou získá zájem a vztah ke hře na violoncello. Vytvoří první tóny a zahraje lidovou píseň nebo říkadlo.
  2. Zdokonalí techniku hry a rozvine krásu a zpěvnost violoncellového tónu. Dokáže zahrát přednesovou skladbu s doprovodem klavíru.
  3. Rozvine hudební osobnost, dokáže pravidelně a samostatné pracovat.
  4. Zvládne samostatně interpretovat skladby různého charakteru v rámci veřejných vystoupení pro rodiče, koncertů, besídek.
  5. Využije dosavadních schopností a zapojí se do komorní, souborové a orchestrální hry. Zapojí se ke v různých komorních seskupeních, symfonickém orchestru, kapelách.

Co budete potřebovat?

Violoncello dle velikosti žáka je možné zapůjčit od školy. Bude se Vám hodit vlastní notový stojan.