Hra na zobcovou flétnu

Motto: "Zobcová flétna není jen jedna, můžeš zvládnout soprán, alt, tenor i bas, budeš-li hráti zas, zas a zas..."

Zobcová flétna

Píšťaly a flétny tvoří jednu z nejstarších skupin hudebních nástrojů. Flétna zobcová neboli podélná je též nazývána flauto dolce (líbezná, sladká flétna). Její hlavice má tvar zobce, tón vzniká nárazem vzduchu o špalíček v hlavici. Ještě v baroku byla velmi rozšířená, poté došlo k jejímu útlumu. Znovu ji objevilo až dvacáté století a vzalo na vědomí její jedinečnost.

Co žák během studia dokáže a získá ?

  1. Naučí se správně dýchat, dobře stát, tleskat rytmus a hrát jednoduché melodie.
  2. Za první tři roky studia zvládne hru na zobcovou flétnu sopránovou, kdy postupně obsáhne celý hmatový rozsah, artikulaci a způsob, jak má se svým nástrojem pracovat.
  3. Dále zvládne hru na flétnu altovou, která se stává hlavním nástrojem od čtvrtého ročníku. Zdokonalí prstovou techniku hry a při dostatečné šikovnosti může hrát na nástroj tenorový a basový.
  4. Během studia se naučí používat různé moderní techniky, aby dokázal interpretovat nejen starou hudbu, ale i hudbu současnou, neboť zobcová flétna je v oblibě také soudobých hudebních skladatelů.
  5. Získá motivaci zúčastnit se veřejných vystoupení pro rodiče, tematických koncertů nebo interních a třídních besídek. Zapojí se do flétnových komorních seskupení.

Co budete potřebovat?

Podmínkou studia je mít vlastní nástroj. Zakoupit správný typ flétny Vám pomůže pedagog. Je také důležitá chuť naučit se hrát.